Bałtycka Galeria Sztuki

Aktualizacja preferencji

Dostęp do strony wymaga osobistego identyfikatora, który znajduje się w każdej naszej wiadomości.
Jeżeli po kliknięciu tego adresu internetowego wystąpi błąd, należy przekleić do pola adresu całą linię z przeglądarki. Czasami adres jest zawijany do kilku następnych wierszy.

W wypadku nieznajomości tego adresu można zażądać wiadomości, w której zostanie on podany. Prosimy wprowadzić adres e-mail i kliknąć przycisk "Kontynuuj"

e-mailRezygnuję

powered by phpList
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bałtycką Galerię Sztuki Współczesnej, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922): Administratorem danych osobowych jest Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku ul. Partyzantów 31a. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań statutowych. Nie przewiduje się przekazywania danych osobowych innym podmiotom. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych.